زخم کاری قیمت‌‎گذاری دستوری به صنعت خودرو

27 بهمن 1400 - 10:32

زخم کاری قیمت‌‎گذاری دستوری به صنعت خودرو

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند طرفدار رشد بازار سرمایه هستند. اما زمانیکه می‌گوییم قیمت‌گذاری دستوری را از صنعت خودرو بردارید می‌گویند نه این رانت است! وقتی به صنعتی این چنین ضرر و زیان وارد می‌کنیم، چطور انتظار افزایش کیفیت خودروهای داخلی را داریم؟

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)