قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/21تاریخ شروع1399/11/20سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز68,000ریالتا71,000ریالبازه حد سوداز68,000ریالتا70,000ریالبازه حد ضرراز51,000ریالتا52,000ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتلغو شدهقیمت شروع0ریالسود و زیان
% 0.00
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل0تاریخ پایان تحلیل-

موجودی انبار بالای شرکت

شرکت در حال حاضر بیش از 3 هزار تن موجودی انبار دارد که با توجه به مشکلات موجود مدیریتی نتوانسته به فروش برساند. با فرض فروش این موجودی تا 6 ماه آینده با قیمت‌های فعلی میتواند به ازای هر سهم 1230 تومان سود شناسایی کند. در حال حاضر یکی از کم ریسکترین گزینه‌های مناسب برای سرمایه گذاری به دید میان‌مدت است.

21 بهمن 13:40