قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/07تاریخ شروع1399/11/08سطح ریسک0
بازه قیمت فروشاز44,250ریالتا46,630ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع46,370ریالسود و زیان
-1.98
تاریخ آغاز تحلیل1399/11/08قیمت پایان تحلیل46,880تاریخ پایان تحلیل1400/01/14

رشد رانتی و خروج پول

سهم رسد زیادی داشته و خروج پول هم داشته...منطقی بعد 400درصد رشد سیو سود کامل کرد تو بازار منفی نقطه مثبتی که هست واگرایی مثبت در سهمه که میتونه مانع از اصلاح بشه

07 بهمن 19:44