قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/05تاریخ شروع1399/11/05سطح ریسک0
بازه قیمت فروشاز0ریالتا0ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتشروع شدهقیمت شروع0ریالسود و زیان
% 0.00
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل0تاریخ پایان تحلیل-

به مقاومت خود برخورد کرده و روند نزولی رو در پیش دارد اما این روند نزولی دوام چندانی نخواهد داشت چون فاصبله بسیاری با حمایت خود ندارد پس تا حدودی روندی خنثی برای این سهم پیش بینی میکنیم اندیکاتور Rsi و macd نیز سحه بر این موضوع میگذارد.

05 بهمن 10:15