قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/11/01تاریخ شروع1399/11/01سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز143,200ریالتا146,000ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل60,970تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

بر اساس اندیکاتور Adx روند نسبتا ساکنی رو پیش رو داره و اندیکاتور macd هم انتهای خرید را آلارم میدهد ینی سهم در اوج نقطه ی خود قرار دارد. امکان نزول قیمت وجود دارد اما در نقطه 358776ریال حمایت قوی را تجربه خواهد کرد پس نتیجه میگیریم که سهم در حالت اصلاح خود میباشد پس زمان مناسبی برای ورود نیست چون باید اصلاح به نقطه تثبیت خود برسد.

01 بهمن 12:00