قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/30تاریخ شروع1399/10/24سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز58,130ریالتا59,900ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل39,170تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

واچ لیست

سهم با پتانسیل بالا و ریسک متوسط در صورت تثبیت قیمت پایانی زیر حد ضرر حتما بفروشید..

30 دی 13:08