قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/25تاریخ شروع1399/10/25سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز20,000ریالتا21,000ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل40,820تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

تحلیل برکت

#برکت طبق تحلیل با رسییدن به محدوده مقاومتی وارد اصلاح شد و به ناحیه مناسبی رسیده🌳 ناحیه 2000 محدوده مناسبی برای برگشت و ادامه روند است🌳

25 دی 12:00