قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/20تاریخ شروع1399/10/21سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز10,700ریالتا11,900ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع11,080ریالسود و زیان
43.15
تاریخ آغاز تحلیل1399/10/22قیمت پایان تحلیل16,000تاریخ پایان تحلیل1400/06/09

سهم حمایت معتبری در محدوده 10000 ریال دارد که در تصویر مشخص میباشد.در صوزت از دست دادن این محدوده حمایتی ، حمایت بعدی محدوده 9300 را دارد .در صورت حمایت در محدوده اول هدف های 15000 و 17000 را پیش رو دارد

20 دی 20:21