قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/10تاریخ شروع1399/10/13سطح ریسک0
بازه قیمت فروشاز8,000ریالتا8,660ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع8,410ریالسود و زیان
4.71
تاریخ آغاز تحلیل1399/10/13قیمت پایان تحلیل7,940تاریخ پایان تحلیل1399/11/03

به مقاومت خورده و فعلا منفی خواهد بود و تا محدوده 790 تومن حمایتی نداره و 8مایت دوم700 تومن هست. صف فروشه و سعی کنید صف فروش نباشید چون هم فروش نمیره و هم باعث میشه دیرتر سهم برگرده

10 دی 12:38