قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/09تاریخ شروع1399/10/09سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز30,600ریالتا30,612ریالبازه حد سوداز42,700ریالتا42,742ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل1,388تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

سهم سقف قبلی خود را شکسته و پس از شکست چندین روز در همان منطقه حمایت شده و امید است به سقف تاریخی خود برسد.

09 دی 10:58