قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/10/03تاریخ شروع1399/10/03سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز45,700ریالتا47,000ریالبازه حد سوداز52,000ریالتا56,000ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتپایان یافتهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل2,613تاریخ پایان تحلیل1400/04/20

به مقاومت نزدیکه کندل بعدی تعیین میکنه اگر از مقاومت رد بشه میتونه روند صعودیشو طی کنه و اگر کندل بدی نزولی باشه تا اخر هفته نزولیه

03 دی 11:12