قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/29تاریخ شروع1399/09/30سطح ریسک0
بازه قیمت فروشاز23,500ریالتا23,600ریالبازه حد سوداز22,581ریالتا22,481ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتشروع شدهقیمت شروع0ریالسود و زیان
% 0.00
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل0تاریخ پایان تحلیل-

این نماد جهش مثبتش رو رفته و الان تو مسیر اصلاح میخواد قرار بگیره اما خب این روند یکم مثبت میشه بعد با شدت نزولی میشه

29 آذر 13:47