قیمت لحظه ای0
% 0.00
قیمت پایانی0
% 0.00
پیش بینی تحلیلگر
تاریخ ثبت1399/09/27تاریخ شروع1399/09/29سطح ریسک0
بازه قیمت خریداز12,000ریالتا12,050ریالبازه حد سوداز0ریالتا0ریالبازه حد ضرراز0ریالتا0ریال
محاسبات سیستمی
وضعیتشروع شدهقیمت شروع0ریالسود و زیان
-1.25
تاریخ آغاز تحلیل-قیمت پایان تحلیل0تاریخ پایان تحلیل-

اصلاح کوتاه مدت صعودی را طی خواهد کرد اما این صعود تا نقطه 1219۰ بیشتر نخواهد بود البته اگر این نقطه را به سمت صعودی رد کند بدون شک از حمایت قوی ای برخوردار خواهد بود و به روند صعودی ادامه میدهد. اما فعلا میتوان پوزیشن خرید برای این سهم در نظر گرفت اما با ریسک بسیار زیاد.

27 آذر 11:56